top of page

OM IHUGA

IHUGA er et nytt, engasjert og sultent arkitektkontor lokalisert i Oslo og Bilbao. Vi har mennesket i fokus og ønsker å skape optimale rom og rammer rundt livet.

I alle mennesker, steder og bygninger er det et potensiale. Vi finner, underbygger og tilrettelegger for at potensialet forløses.

Ved å optimalisere ressurser og muligheter med både mennesker og natur i fokus vil vi være med å skape bærekraftige helheter. Det handler om å skape sunne steder, boliger og uterom som tilrettelegger for et levesett som gir sosiale, økonomiske og økologiske rammer som er holdbare inn i fremtiden. 

IHUGA jobber i dag med destinasjonsutvikling, transformasjonsprosjekter og boligprosjekter. Vi har i alle prosjekter fokus på å skape merverdi og optimale rammer for brukere og eiere av prosjektene.

Kort historikk

Ihuga som navn og organisasjon stammer fra tilbake i 2004-05 da Ihuga Arkitekter d/a ble stiftet som en del av et studieprosjekt. Ila. de årene som har gått siden har det gått igjennom ulike faser. Ihugas virksomhet besto først  i å delta i arkitektkonkurranser samt enkelte dedikerte oppdrag av liten skala. Ihuga ble drevet frem som et sideprosjekt ved siden av deltakernes daglige virke, åpent både for gjennomføring av hver enkelts individuelle småprosjekter og som et studie/samarbeidsforum hvor medlemmene samarbeidet om prosjekter innenfor temaer som opptok dem, Et forum for forsøk og testing. Gjennomgangstema i dette forsøksarbeidet er fremtidsscenarier og konsepter med fokus på miljø og bærekraft i et vidt perspektiv, grønn byutvikling, og offentlige rom.

 

Ihuga AS ble stiftet i 2013 for å kunne gjennomføre byggeoppdrag og ha en mer operativ organisasjon. Stifterne og likeverdige partnere i selskapet var da Bjørn Olav Susæg, Magnus Berg Jørgensen, Eskild Andersen, Aasmund Vaa og Anders Koller Tufte. I perioden 2012-2015 jobbet Aasmund Vaa delvis fulltid gjennom ihuga med oppstart og gjennomføring av noen mindre prosjekter, samt utleie av arkitekttjenester til andre aktører

Fra 2016-2018 var drift på et minimum og Ihuga sto i fare for å bli slettet fra kartet.

Ihuga oppstart 2019

I mai 2019 starten virksomheten igjen opp. Denne gangen for å gjøre Ihuga til full jobb og en satsning på et arkitektkontor i liten skala, men med høy klasse. Anders Koller Tufte og Aasmund Vaa er nå likeverdige eiere i selskapet Ihuga AS. Vi satser med ny giv men med basis i den historien som ligger bak. Takk til de andre som har vært med før! 

Vi har en lett organisasjon med få dedikerte ansatte og faste "members" i form av undekonsulenter med spesialkompetanse på våre viktige satsningsområder.

Våre hovedsatsningsområder er renovasjon, destinasjon, bolig og møteplasser. "steder å være - steder å møtes" . Ila første året i virke har vi fått på plass kontorlokaler i Oslo og i Bilbao. Nå står nettside og organisasjon i Bilbao for tur. Vi feirer ett år nå i mai og ser frem mot fortsettelsen med iver og glede.

-

bottom of page