top of page

IHUGA DESTINASJON

Ihuga satser mot 2030..

Vi har en unik bakgrunn med erfaring fra prosjektering av hytter, mindre objekter opp til masterplan, nye skisentere og store reguleringsarbeid. Vi har jobbet med med utviklere, drivere, private og offentlige kunder. Gjennom dette har vi basiskunnskap og tanker om hva som gjøres bra og dårlig i dag. Vi jobber nå med å styrke oss på dette feltet. Vårt mål er å bli en viktig aktør både nasjonalt og intedrnasjonalt i løpet av tiåret.

Dette arbeidet er avhengig av at vi knytter oss til de rette personene og de rette kundene. Vi har en utviklingsplan for hva vi ønsker å få på plass av kunnskap. Dette skal være en grønn satsning og en satsning for fremtiden. Vi vil bruke etablerte prosjekter, nye prosjekter og egeninitierte prosjekter for å komme dit vi vil.

Utvikle strategier og kunnskapsbase og nettverk.

For tiden jobber vi med destinasjoner som bla: Gausta, Arctic Center, Tyin og Støtvig og har tidligere jobbet med Kvitfjell, Voss og Hurdal 

 

Vi er lokalisert i nord og søreuropa og drar veksel på kunnskap, erfring og kunnskapsmiljøer fra begge områder.

2020-04-16 13.53.40.jpg

IHUGA DESTINASJON


IHUGA jobber med å skape nye eventyr, fantastisk arkitektur og rammer for bedre opplevelser.

Vi etterstreber alltid helhetlige og mangfoldige steder. Vi ønsker gode og varierte opplevelser tilpasset marked og forutsetninger. 
Vi søker essensen og det unike i enhver destinasjon og oppgave der naturen alltid er forutsetningen og muligheten.


I utvikling av vellykkede steder og destinasjoner er samarbeidet, prosess og forutsigbarhet avgjørende faktorer. Vi jobber derfor tett med lokale myndigheter, mennesker og aktører.

 

"Destinasjonsutvikling og naturopplevelser er vår lidenskap. "
 

20200206_115022.jpg

GAUSTA

Støtvig_1.jpg
2020-04-16 13.53.34.jpg

STØTVIG

TROMSØ

Vi ønsker bli enda flinkere til å jobbe med, ta vare på og forstå naturen. Hvilken bruk av naturen legger vi opp til og hvordan definerer vi naturen i forbindelse med utviklingsprosjekter ?

I den forbindelse jobber vi med utviklingen av flere bærekraftige prosjekter som:

"TRILL"
"SECRETS OF THE MOUNTAIN"
"NYTT LIV TIL GAMLE BYGG"
OG
GRØNT FJELL 

Bendor PLAN_concept-01.jpg

nye steder

badstue.jpg

nye opplevelser

bottom of page